Mech Blaster

Gra Mech Blaster, którą tworzyłem z Kamilem Nowakowskim, w ramach konkursu
Compo, w czasie konferencji Inżynieria Gier Komputerowych.

Gra otrzymała najwyższą ocenę w dziedzinie designu i mechaniki a nasz zespół zajął pierwsze miejsce w konkursie.